En gemensam analyskod för eGFR

Vid beställning av kreatinin erhålles även svar på estimering av GFR (eGFR). Detta svar kommer från och med 2 februari att ha en analyskod istället för fem olika. Det vill säga det blir samma svarsanalys oavsett kön, ålder och resultat på kreatinin.