Ändrat referensintervall för P-TSH

Från och med  4 april  justeras åldersfördelning av referensintervallet för vuxna för P-TSH och referensintervall ändras för vuxna (> 18 år). Referensintervall för barn ändras inte.

Följande ändring gäller från och med 4 april:

11–20 år        0,5–4,3          mIE/L

> 20 år           0,27–4,2        mIE/L

Eva Nagy
Medicinsk ansvarig överläkare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Veronika Hemgren
Metodansvarig Biomedicinsk Analytiker