Ändrat referens intervall för P-Prokalcitonin för vuxen och barn > 2 dygn

Från och med 20 september gäller följande referens intervall för P-Prokalcitonin:

Vuxen och barn > 2 dygn: < 0,05 µg/L

OBS! Tidigare <0,5 µg/L värde var en beslutgräns för sepsis diagnos. Den ny värde (<0,05 µg/L) gäller för friska människor. Flera studier fastställde olika beslutgränser baserad på olika patientgrupper. De värdena (Tolkningförslag) kommer att synas som analys kommentar i stället referens intervall.  

Tolkningsförslag (gäller vuxna och barn > 3 dygn)

< 0,25 bakterieinfektion osannolik
 0,25–0,50 lokal bakterieinfektion möjlig, sepsis osannolik
 0,5–2,0 bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig
 2–10 systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik
 > 10 allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock sannolik

Nyfödda barn (< 2 dygn) referens intervall kommer att synas som analys kommentar i stället referens intervall.

0–6 h < 2 µg/L       
6–12 h < 8 µg/L                                                                        
12–18 h < 15 µg/L                                                                      
18–30 h < 21 µg/L                                                
30–36 h < 15 µg/L
36–42 h < 8 µg/L
42–48 h < 2 µg/L

Referenser:  

  • Kitinsert: Elecsys BRAHMS PCT, 2021-03, V 2.0 Svenska, Roche Diagnostics
  • Christ-Crain M et al Effect of procalcitonin-guided treatment on antibiotic use and outcome in lower respiratory tract infections: cluster-randomised, single-blinded intervention trial. Lancet. 2004;363(9409):600. 
  • Schuetz P. et al., Procalcitonin-guided antibiotic therapy algorithms for different types of acute respiratory infections based on previous trials Exp. Rev Anti-infect. Ther., 2018, 16:7, 555-564,
  • Schuetz P et al ProHOSP Study Group Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA. 2009;302(10):1059.