Ändrade rutiner för inlämning av transportväskor och prover till Klinisk kemi, mikrobiologi och transfusionsmedicin i Gävle

Med start vecka 45 kommer laboratoriet påbörja en ombyggnation som beräknas pågå fram till sommaren 2024. Ombyggnationen kommer medföra en del ändrade rutiner för inlämning av transportväskor och prover.

Inlämningsplats för interna och externa transportväskor samt enskilda prover flyttas den 6 november till ingång 1, enligt bild nedan. I samma ingång kan tomma interna väskor hämtas.

Hämtning av externa transportväskor sker i ingång 2.

Externa väskor

   

Interna väskor