Ändrade provtagningsanvisningar för blododling

I de nya rekommendationerna för blododling finns några förändringar, bland annat gällande blodvolymen.

  • Volymen blod är viktig, 40-60 ml (4-6 flaskor) krävs för att nå en hög känslighet vid analysen.
  • Det går att ta blod till alla flaskor från ett stick om det först tas ett "slaskrör".
  • Hud och flaskmembran behöver desinficeras mycket noggrant innan provtagning. Detta är viktigt för att minska kontamination.

Se provtagningsanvisningen för blododling eller anvisning i Vårdhandboken. 

Josefine Sundberg, metodansvarig, 026-15 51 25 

Roger Granström, bakteriolog, medicinskt metodansvarig, 026-15 35 97