Ändrade analysnamn inom klinisk kemi och mikrobiologi

Inom klinisk kemi och mikrobiologi pågår ett arbete som innebär att vissa analysnamn ändras.

De ändrade namnen syns redan idag i provsvar som skickas till Journalen (1177) och NPÖ (nationell patientöversikt). Med tiden kommer de att visas i alla journalsystem, internt och externt.

Namnändringarna är en anpassning till NPU-registrets nomenklatur (Nomenclature for Properties and Units) för namnsättning av analyser.