Ändrad svarsrutin och referensintervall för P-Cystatin C och beräknad eGFRcyst

Svarsrutin och referensintervall för P-Cystatin C och beräknad eGFRcyst har uppdaterats. Ändringen gäller från och med 27 april 2022.

eGFR(cystC) som beräknas automatiskt besvaras med värden mellan 5-90 mL/min (se referens 1).

Referensintervall för relativt eGFR(cystC)

(Se referens 2 och 3.)

 • Barn < 2 år: Saknas
 • 2–18 år:  > 86 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • 18–50 år:  > 80 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • 50–65 år:  > 60 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
 • > 65 år *:  > 50 mL/min/1,73 m2 kroppsyta

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda. GFR under 60 mL/min per 1,73 m2 kroppsyta talar för kronisk njursjukdom.

Referensintervall för Cystatin C

 • 1 v–6 m: 0,80–1,60 mg/L
 • 6 m–1 år:  0,77–1,10 mg/L
 • 1–2 år: 0,60–1,10 mg/L (se referens 4 och 5)
 • > 2 år: Saknas, se RI för eGFRcyst

Eftersom referensintervallet för Cystatin C är mindre relevant än eGFRcyst som ett beslutsstöd för att bedöma njurfunktion (se referens 6), så används referensintervallet för Cystatin C bara för barn < 2 år.

Referenser

 1. Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken 2008. Svensk Förening för Klinisk Kemi.
 2. Granerus G, Aurell M. Reference values for 51Cr-EDTA clearance as a measure of glomerular filtration rate. Scand J Clin Lab Invest 1981;41:611-6.
 3. Grubb A, Horio M, Hansson LO, et al. Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem 2014;60:974-86.
 4. Ridefelt P, Aldrimer M, Rödöö PO, et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med. 2012;50(5):845–851.
 5. Uemura et al. Reference serum cystatin C levels in Japanese children. Clin Exp Nephrol 14:453-6. 2010.
 6.  L Edmund J.,Jones Graham Ross Dallas, 34 - Kidney function tests, Tietz Textbook of Laboratory Medicine (Seventh Edition), edited by Rifai Nadei, Rossa W.K.,Young Ian Burnham Carey-Ann D. Wittwer Carl T. 2023, Pages 352-352.e60, ISBN 978-0-323-77572-4.