Ändrad svarsrutin för P-Salicylat

Från och med 14 september kommer det att synas ”Ej påvisbart” som referensintervall för Salicylat bredvid resultat.

Resultat mer än 2 mmol/L kommer telefonrapporteras.


Eva Nagy
Specialistläkare och medicinsk rådgivare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Liudmila Sakuantie
Metodansvarig
Klinisk kemi och transfusionsmedicin