Rutiner och informationsmaterial

Här hittar du rutiner och informationsmaterial som berör vaccinationer och vacciner. Sidan uppdateras löpande med ny information och kunskap.

Innehåll på sidan:

Allmän information

Avgiftsfri transport till vaccination

Avgiftsfri transport till vaccinationsplats Region Gävleborg

Avvikelserapportering

Beställning av material

Biverkningar

Allergier

Övriga biverkningar

Clinic24 – hantera tidbok

Delegering 

Vaccination - Formulär för delegeringsbeslut

Dokumentation och registrering

Hälsodeklaration och ordination

Indikation för vaccinval

Information till patient

Rutiner vid vaccination

Rutiner hantering av vaccin

Statistik vaccinationer

Utbildning och instruktion vaccination

Vaccinationsplan  

Vaccinationsplan Region Gävleborg

Vårdhygien och skyddsutrustning