Rutiner och informationsmaterial

Här hittar du rutiner och informationsmaterial som berör vaccinationer och vacciner. Sidan uppdateras löpande med ny information och kunskap.

Innehåll på sidan:

Allmän information

Avvikelserapportering

Beställning av material

Vaccinbeställning

Biverkningar

Allergier

Övriga biverkningar

Clinic24 – hantera tidbok

Delegering 

Dokumentation och registrering

Hälsodeklaration och ordination

Information till patient

Rutiner vid vaccination

Rutiner hantering av vaccin

Statistik vaccinationer

Utbildning och instruktion vaccination

Vaccinationer 12–17 år

Vaccinationsplan  

Vårdhygien och skyddsutrustning