Rutiner och informationsmaterial

Här hittar du rutiner och informationsmaterial som berör vaccinationer och vacciner. Sidan uppdateras löpande med ny information och kunskap.

Innehåll på sidan:

Allergier

Allmän information

Avgiftsfri transport till vaccination

Avgiftsfri transport till vaccinationsplats Region Gävleborg

Avvikelserapportering

Beställning av material

Biverkningar

Clinic24 – hantera tidbok

Delegering 

Vaccination - Formulär för delegeringsbeslut

Dokumentation och registrering

Hälsodeklaration och ordination

Indikation för vaccinval

Information till patient

Priogrupper

Priogrupp vårdpersonal

Priogrupp hemtjänst/hemsjukvård

Priogrupp 80 plus

Priogrupp 70 plus

Priogrupp 65 plus

Gravida 12+0 i riskgrupp

Rutiner vid vaccination

Rutiner hantering av vaccin

Statistik vaccinationer

Utbildning och instruktion vaccination

Vaccinationsplan  

Vaccinationsplan Region Gävleborg

Vårdhygien och skyddsutrustning