Vaccinationerna fortsätter i alla kommuner under sommaren

Vaccinationerna i Region Gävleborg fortsätter i oförminskad takt under sommaren. Målet är oförändrat: Allt vaccin som levereras till länet ska ges till invånarna utan fördröjning.

Det första nationella målet om att det svenska vaccinationsprogrammet mot covid-19 skulle vara fullbordat till 30 juni har reviderats i omgångar, främst på grund av minskade vaccinleveranser. Vaccinationsmålet är nu att alla invånare i Sverige över 18 år ska ha fått sin första dos till den 5 september.

För att resurserna i primärvården ska användas effektivt och personalen ska kunna ta ut sin semester kommer både hälsocentraler och vaccinationsplatser att samverka i viss mån under sommaren för att ha de bästa förutsättningarna att både bedriva ordinarie vård och fortsätta att utföra massvaccinationer under sommarperioden.

– Det uppdrag som politiken har gett är mycket tydligt: Vaccinationerna ska ske enkelt, tillgängligt och nära i länet. För att så långt som möjligt leva upp till det uppdraget under sommaren så säkerställer vi att vi har en eller flera vaccinationsplatser öppna i varje kommun, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Region Gävleborg ligger mycket bra till när det gäller andelen vaccinerade invånare och har förhoppningar om att ha nått det nationella målet tidigare än 5 september.

– Vaccinationsarbetet sker med stor flexibilitet och följsamhet till besked om vaccinleveranser i förhållande till efterfrågan i prioriterade grupper. Det är en framgångsfaktor och i kombination med den höga vaccinationsviljan bland länsborna ser vi hoppfullt på att kunna trycka undan smittan i Gävleborg, säger Tina Mansson Söderlund.