Vaccin mot coronaviruset kan bli avgiftsfritt

Idag aviserar majoriteten genom regionråd Jan Lahenkorva (S) ett förslag som kommer att presenteras på hälso- och sjukvårdsnämnden nästa vecka och för beslut den 17 december på regionfullmäktige.

Förslaget innebär att Region Gävleborg erbjuder alla invånare i länet vaccin mot coronaviruset utan kostnad.

Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya coronaviruset. Förberedelserna i landet under ledning av Folkhälsomyndigheten är i full gång.

– Kostnadsfri vaccination är ett ärende som förberetts sedan en tid tillbaka och jag kommer att ta det till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut i nästa vecka, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Alla i Gävleborg ska kunna vaccinera sig. Kostnaden kommer inte vara ett hinder för någon. Det är en fråga om både rättvisa och att begränsa smittan.

Målsättningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta, och med erfarenheter från vaccination mot vanlig säsonginfluensa, ska Region Gävleborg också erbjuda de som inte själv kan ta sig till vaccinationscentra gratis resor. 

– Det är bra att människor nu kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination men Region Gävleborg ska göra ännu mer för att öka tillgänglighet till vaccination, säger Jan Lahenkorva (S). Region Gävleborg ska bekosta resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19.