Varning för telefonbedrägerier mot äldre

En ny typ av bedrägeri har dykt upp när det gäller vaccinationer mot covid-19. Bedragare ringer till äldre och påstår att de är från hemtjänsten och att de ska komma hem och vaccinera. Även äldre i Gävleborg har blivit uppringda.

Vaccin mot covid-19 är gratis för alla invånare, så syftet med bedrägeriet är inte att sälja vaccin, utan att komma in i bostaden hos de äldre. Bedragare har även uppgett att de äldre kommer att få prata med läkare om vaccinationer och allergier efter besöket, förmodligen i syfte att verka mer trovärdiga.

Telefonsamtal av det här slaget har de senaste dagarna anmälts till polisen i flera regioner. Även Region Gävleborg har fått kännedom om att det pågår i vårt län.

– Vi har kontaktats av en vårdenhet som fått flera samtal från invånare som undrar om det stämmer att någon kan ringa hem och fråga om de vill ha vaccination eller inte. Bedragare har också uppgett var och när de ska vaccinera sig, förmodligen för att säkerställa att personen inte är hemma, säger Ronny Stjernlöf, säkerhetschef i Region Gävleborg.

Region Gävleborg ansvarar för genomförandet av vaccinationerna i länet. Just nu pågår vaccinationer av personer på äldreboenden, men inom kort väntas personer med hemtjänst och hemsjukvård kunna erbjudas vaccin. Vaccinationerna kommer inte att erbjudas via telefon på det sätt som bedragarna vill att de äldre ska tro.

– Vi vill poängtera att vaccinationerna är frivilliga och att den som vill ha vaccin kommer att få boka sin tid själv via webbplatsen 1177.se, eller genom att själv ringa ett telefonnummer som vi informerar om när vaccinationerna för de äldre med hemtjänst startar, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.