Stora vaccinationsplatser fasas ut under hösten

En så stor del av invånarna i Gävleborg har nu tagit sitt vaccin mot covid-19, att de största vaccinationsplatserna i länet kan fasas ut under hösten. Möjligheten för invånarna att vaccinera sig fortsätter därefter inom ordinarie hälso- och sjukvård.

Den 27 december 2020 påbörjades vaccinationerna mot covid-19 på länets särskilda boenden för äldre, och därefter har Gävleborgs invånare i turordning välkomnats till vaccination i enlighet med statens uppdrag till regionerna och enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning i befolkningen.

81 procent av invånarna från 16 år och uppåt är vaccinerade med en dos, och 75 procent har tagit eller är bokade för dos 2. (Siffrorna till och med vecka 32).

Det innebär att de största vaccinationsplatserna successivt kan fasas ut under september och oktober. Vaccinationerna mot covid-19 kommer att fortsätta utan uppehåll, och övergår så småningom till ordinarie hälso- och sjukvård.

– Jag vill vara tydlig med att målet för vaccinationskampanjen inte ändras över huvud taget. Region Gävleborg ska fortsätta att erbjuda en nära och tillgänglig vaccinering i alla kommuner över hela länet till dem som vill skydda sig, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

– Den framgångsrika massvaccineringen gör det också möjligt för Region Gävleborg att nu använda mer av organisationens resurser till att ta hand om alla som fått annan vård framskjuten på grund av pandemin, säger Tommy Berger.

Mer om vaccination - boka tid och drop in

Aktuell information om bokning av vaccination hittar du på 1177.se/Gavleborg. Där finns också information om drop in-tider för vaccination med dos 1.