Så rapporterar du misstänkta biverkningar

Läkemedelsverket erbjuder dig som jobbar inom hälso- och sjukvården en kort, digital utbildning om att rapportera misstänkta biverkningar. Utbildningen tar cirka fem minuter och avslutas med några korta frågor.

Utbildningen Rapportera misstänkta biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar bidrar till ökad kunskap om ett läkemedels egenskaper. Du som jobbar som läkare, tandläkare, sjuksköterska eller farmaceuter ska rapportera biverkningar av de läkemedel som används inom sjukvården.

Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är begränsade vid godkännandet av läkemedel eller vaccin. Vissa biverkningar upptäcks först när läkemedlet använts av ett stort antal personer under en längre tid. Rapportering av misstänkta biverkningar ger ökad kunskap om ett läkemedels säkerhet.

Rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats