Så förbereder hälso- och sjukvården covidvaccinering

Enligt Folkhälsomyndigheten bör samtliga regioner förbereda sig för start av covidvaccinering i mitten av januari. I Region Gävleborg pågår nu intensiv planering på flera håll.

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att planera nationellt för vaccinering mot covid-19. Just nu, i början av december, pågår formella procedurer dels för godkännandet av olika vacciner, dels införandet av covidvaccinering i det nationella vaccinationsregistret.

Stegvis vaccinering i mindre volymer

I nuläget är det alltså inte klart vilka vacciner som blir godkända, vilka vacciner som kommer att användas och i vilken ordning befolkningen kommer att vaccineras. Det är också oklart hur många doser Region Gävleborg kommer att få till en början. Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer.

– Det rimliga är att våra äldre invånare, andra riskgrupper samt vårdpersonal vaccineras först, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Tina Mansson Söderlund.

Trots att många frågor ännu är obesvarade har hälso- och sjukvården börjat förbereda sig inför olika scenarior. Här ingår bland annat att planera för distribution, förvaring, bemanning, tidbokning och att utföra vaccineringen av befolkningen på ett säkert sätt.

Ett komplext vaccinationspussel

Under svininfluensan 2009, då 177 000 gävleborgare vaccinerades, användes ett och samma vaccin och invånarna togs till största del emot vid drop in-mottagningar.

Denna gång är vaccineringspusslet betydligt mer komplext, med olika vaccinsorter, återkommande doser, turordning bland invånarna, och krav på ett smittsäkert utförande. En framgångsfaktor blir en god samverkan och tät dialog både inom regionen och med kommunerna.

– Det är en enorm utmaning, men vi kommer att lösa detta så smidigt det bara går efter förutsättningarna. Till exempel hoppas vi kunna använda det tidbokningssystem som redan tidigare satts upp för provtagningarna, och ta tillvara erfarenheter från primärvårdsenheter där influensavaccineringarna fungerat smidigt, säger Tina Mansson Söderlund.

Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens uppdrag vaccination mot covid-19