Region Gävleborg återupptar vaccinering med Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För Region Gävleborg innebär detta att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin återupptas under vecka 13.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna. Det går dock inte att utesluta att vissa sällsynta fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet. Dessa misstänkta fall har dock hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna. Däremot kan arbetet med att vaccinera personer som är 65 år och äldre återupptas.

I Region Gävleborg kommer vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin återupptas under vecka 13.

– Det är givetvis ett glädjande besked eftersom det innebär att vi nu kan ge fler personer skydd mot allvarlig sjukdom, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.