Prioriteringar för vaccination mot covid-19 har skett enligt riktlinjerna

Region Gävleborg har följt gällande riktlinjer när det gäller prioritering och turordning för vaccination mot covid-19. Det konstaterar Internkontrollavdelningen efter granskning.

Innan vaccinationerna mot covid-19 började skrev Sveriges regioner under på att följa Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning utifrån befolkningsgrupper.

Efter vissa uppgifter om att överblivna doser, så kallade ”slattar”, hade fördelats till fel personer fick internkontrollavdelningen inom Region Gävleborg ett uppdrag att dels granska om Region Gävleborgs styrning av vaccindoserna följer den nationella prioriteringsordningen, dels undersöka hur riktlinjer för överblivna doser tagits fram och kommunicerats.

Granskningen omfattar tiden från 15 november 2020 till 30 april 2021.

Motat försöken att gå före

Internkontrollavdelningen konstaterar att Region Gävleborg har följt de nationellt beslutade vaccinationsfaserna och att försök till att gå före i vaccinationskön har bemötts med åtgärder. Region Gävleborg har också anpassat sina prioriteringar till de nya beslut och tillägg som kommit från Folkhälsomyndighetens över tid, och kommunikationen kring prioriteringarna har varit tydlig.

När det gäller fördelning av överblivna doser har Region Gävleborg varit tydliga med att inga vaccindoser får kasseras och det har funnits tydliga rutiner i styrdokument som kommunicerats på ändamålsenligt sätt.

”Gott betyg till en avancerad insats”

– En framgångsrik och rättvis vaccinationskampanj, i massomfattning av hela den vuxna länsbefolkningen i alla kommuner på flera platser, kräver att en massa saker snabbt klaffar över en längre tidsperiod. Bland annat är Region Gävleborgs förmåga att följa och tillämpa Folkhälsomyndighetens riktlinjer av stor betydelse, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

– Nu har organisationens förmåga utretts och då står det klart att vaccinationsarbetet genomförts med god följsamhet i förhållande till de gällande nationella riktlinjerna. Det är ett gott betyg med tanke på att en större och mer avancerad kollektiv insats nog aldrig företagits i länet, säger Lahenkorva.