Planen klar för Region Gävleborgs massvaccinationer

Högskolan i Gävle, Göransson Arena i Sandviken och Smyrnakyrkan i Edsbyn är några av de större lokaler i som kommer att ställas i ordning för vaccination av Gävleborgs invånare under vintern och våren.

Just nu vaccineras invånare på ett tjugotal vaccinationsplatser som för närvarande också är hälsocentraler. Med tiden kommer de flesta av dessa vårdlokaler att bli för små för att ta emot de betydligt större grupper av invånare som kommer att vaccinera sig i vår.

Därför kommer ett antal större lokaler att ställas i ordning för vaccination, där det normalt pågår helt andra verksamheter. Några exempel är Högskolan i Gävle, Folkets hus i Delsbo, Smyrnakyrkan i Edsbyn och Kulturhuset i Bollnäs.

De större vaccinationsplatserna kommer att bemannas i samverkan mellan primärvården i Region Gävleborg, privata vårdgivare inom Hälsoval Gävleborg och Högskolan i Gävle. Ett femtiotal vaccinatörer har också anställts via visstidsbemanningen i Region Gävleborg.

Länsövergripande samarbete

– Gävleborg står snart på tröskeln till att inleda och genomföra en massvaccination mot covid-19, så det här är en av de största gemensamma ansträngningarna i vårt län på mycket, mycket länge, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

– Jag har följt planeringen som pågått en tid nu mellan Region Gävleborg, kommunerna, många privata vårdgivare och fastighetsägare för att skaffa fram tillräckligt bra lokaler som kan klara av massvaccinering i så omfattande skala som krävs. Och jag måste säga att jag är oerhört imponerad av både snabbheten och samarbetsförmågan i vårt län.

Smittsäkra vaccinationer

För att undvika smittspridning på vaccinationsplatserna har man valt ut lokaler som varit relativt enkla att smittsäkra. Värdar kommer att se till att människor i lokalerna håller avstånd och personal som vaccinerar kommer att följa gällande regler för smittskydd.

Gävles vaccinationer på högskolan

Primärvården i Gävle har den befolkningsmässigt största utmaningen med cirka 80 000 invånare som ska erbjudas två doser vaccin. Här kommer vaccinationerna att samordnas på högskolan redan om ett par veckor.

– På så sätt är vi redan på plats med ändamålsenliga och patientsäkra lokaler i samma stund som vaccinmängderna ökar och allt fler strömmar till. Vi kan tyvärr inte ta emot så mycket människor på våra hälsocentraler på ett smittsäkert sätt, i synnerhet med tanke på att varje person ska stanna kvar i 15 minuter för att se om det blir någon reaktion efter vaccinationen, säger Eva Söderhäll, verksamhetschef primärvård Gävle, Region Gävleborg.

Samarbete kring riskbedömningar

Säkerhets- och beredskapsavdelningen på Region Gävleborg har varit rådgivare i säkerhetsfrågor och gjort riskbedömningar för de olika vaccinationsplatserna i samarbete med länsstyrelsen och polisen.

– Vi har utformat en del förhållningsregler, exempelvis för säker hantering av vaccinet, och rutiner för om hotfulla situationer skulle uppstå, säger Ronny Stjernlöf, säkerhets- och beredskapschef i Region Gävleborg.