Pfizer har gett klartecken – vaccinationer av äldre i hemsjukvården kan börja

Hemsjukvården i Gävleborgs kommuner kan börja vaccinera sina äldre patienter i hemmet. Ny information från Pfizer kring vaccinets hållbarhet efter spädning öppnar upp för möjligheten att vaccinera länets sköraste invånare hemma i bostaden.

Region Gävleborg har i enlighet med hittills gällande rekommendationer från vaccintillverkaren valt att inte använda Pfizers vaccin i hemmet. Vaccinets känslighet för skakningar har uppgetts som hinder för att transportera vaccinet efter att det har spätts och gjorts i ordning för injektion.

Pfizer har nu lämnat ut ny information om vaccinets stabilitet som öppnar för möjligheten att transportera vaccinet även när det är iordningsställt.

– Nu när det finns stöd för att transportera vaccin uppdraget i sprutor kan vi snabbt dra igång planering av vaccination i äldre patienters hem. Fortfarande ska vaccinet hanteras mycket varsamt, både före och efter spädning, och det finns fortfarande en utmaning i att det bara är hållbart i 6 timmar, säger Jessica Eriksson, apotekare vid läkemedelsenheten.

Gäller äldre patienter i hemsjukvården

Vaccinering i hemmet kommer att erbjudas äldre patienter som är inskrivna i hemsjukvård. Region Gävleborg har inlett en dialog med kommunerna för den praktiska planeringen kring genomförandet.

– Några kommuner har redan lämnat klartecken och kan börja inom kort. Det är väldigt positivt att vi kan underlätta för de äldre personer som har svårast att ta sig till vaccinationsplatserna, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Efterlängtat i kommunerna

Cirka 2 000 personer beräknas ha hemsjukvård i Gävleborg.

– Det känns väldigt positivt att vi kan erbjuda vaccinationer i hemmet. Nu kan även de äldre som har svårt att ta sig ut från sina hem få vaccin. Det är efterlängtat och väldigt glädjande säger Cissi Hedwall, verksamhetschef kvalitet och HSL i Hofors kommun.

– Det känns otroligt bra att det har öppnats upp för detta så att vi kan utöka kapaciteten något. Dock är det fortfarande stor försiktighet som gäller vid transport. Så denna vecka är ett test för dem som bor i närområdet av våra SÄBO för att se hur vi kan få till det med logistiken. Det blir många faktorer att tänka på i den rådande årstiden, säger Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nordanstigs kommun.