Personalvaccinationer pausas tills Astras vaccin kommer

Nya tidbokningar för personalvaccination inom vård och omsorg pausas från 2 februari. Orsaken är att det är osäkert om Astras vaccin har en full skyddseffekt på personer över 55 år. Därför reserveras allt vaccin från Pfizer och Moderna för den äldre priogruppen den närmaste tiden.

AstraZenecas vaccin godkändes 29 januari. I de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet har bara en mindre andel personer över 55 år deltagit. Därför går det inte att avgöra skyddseffekten i den gruppen i dagsläget. Studier med ett större antal deltagare från 55 och uppåt pågår, och mer information väntas de närmaste veckorna.

Detta gör att de vaccindoser som kommer att finnas tillgängliga från PfizerBiontech och Moderna måste reserveras för äldre personer i priogruppen hemtjänst och hemsjukvård den närmaste tiden.

Gäller nya bokningar av dos 1

Från 2 februari pausas därför alla nya personalvaccinationer för dos 1. Den vård- och omsorgspersonal som har bokat vaccinationstid för dos 1 under vecka 5 kommer att få sin vaccination, och de som fått dos 1 kommer även att få sin andra dos.

Detta gäller både personal inom regionens hälso- och sjukvård och den kommunala vården och omsorgen.

– De med störst risk att bli allvarligt sjuka ska gå först och därför kommer vi att ge det vaccin vi får de närmsta veckorna till de äldre. Jag förstår om det finns en otålighet att få vaccinera sig inom vården, men det är verkligheten vi har att förhålla oss till, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Planerad leverans inom två veckor

När Astras vaccin kommer på plats fortsätter vaccinationerna för vårdpersonal. Enligt förhandsbesked från Folkhälsomyndigheten kommer den första leveransen till Sverige 7 februari och bör enligt beräkning anlända till Region Gävleborg under senare delen av vecka 6.

– Folkhälsomyndigheten kommer de närmaste dagarna att ge nationella rekommendationer kring användningen av Astras vaccin för olika åldersgrupper. Om beslutet blir att inte rekommendera det till de äldre kommer det i stället att användas i gruppen vårdpersonal, säger Tina Mansson Söderlund.