Personalvaccinationer pausas helt från vecka 11 - äldre prioriteras

Personalvaccinationerna i sjukvård och kommunal äldreomsorg har pågått i några veckor. AstraZenecas vaccin rekommenderas nu även till personer över 65 år, vilket gör att personalvaccinationerna pausas till förmån för de äldre.

Enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning ska allt vaccin nu gå till de äldsta först. Dessutom har den tredje vågens spridning av coronavirus gjort det angeläget att ha så stor vaccinationstäckning som möjligt för de äldre, som blir mest sjuka.

Därför pausas personalvaccinationerna inom hälso- och sjukvården samt den kommunala äldreomsorgen från och med vecka 11.

– Detta innebär också att övriga grupper i fas 2, det vill säga personer som har stöd genom LSS eller socialförsäkringsbalken, samt personer som arbetar med dessa, får vänta några veckor tills en större del av den äldre befolkningen är färdigvaccinerad.

– Den planering som är påbörjad för dessa grupper fortsätter under tiden som vi vaccinerar de äldre, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

De medarbetare i hälso- och sjukvård och kommunal äldreomsorg som har fått dos 1, kommer att få dos 2.