Personalvaccinationer återupptas 4 maj – med skarpare avgränsning

Från tisdag 4 maj återupptas personalvaccinationer inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har skärpt avgränsningarna för prioriterad personal eftersom det tidigare kriteriet ”vårdnära arbete” har tolkats olika.

Den 21 april förtydligade Folkhälsomyndigheten vilka personalgrupper som är fortsatt aktuella för vaccination. Vaccintillgången är fortfarande begränsad och personalvaccinationernas syfte är att ge riskgrupperna i fas 1 och fas 2 ett extra skydd. Dessa riskgrupper är personer över 65 år samt vuxna brukare inom LSS och personlig assistans.

Somatisk slutenvård eller tät och långvarig kontakt

Dessa personalvaccinationer är nu prioriterade:

  • Vaccination av medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till personer över 65 år.
  • Vaccinationer av annan personal som dagligen deltar i omvårdnad av, eller har motsvarande grad av tät och långvarig kontakt med personer i riskgrupperna 65 år och äldre eller brukare över 18 år inom LSS och personlig assistans.

Vaccination av övriga medarbetare inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg anses inte påverka risken för att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas, och ingår därför inte i prioriteringen.

Boka tid via 1177.se

Alla personalvaccinationer, oavsett arbetsgivare, sker på allmän vaccinationsplats. Tid bokas digitalt via bokningstjänsten på 1177.se/Gavleborg som för övriga invånare. Det behövs inte någon särskild voucherkod för att boka tid. Logga in i bokningstjänsten och följ anvisningarna. Personer födda 1957 och yngre vaccineras med mRNA-vaccinerna Pfizer och Moderna.

Vi har begränsad tillgång på vaccin och ber dig respektera prioritetsordningen. Boka inte tid om du inte tillhör någon av de prioriterade personalgrupperna som nämnts ovan.

Mer om kriterierna för personalvaccinationer hos Folkhälsomyndigheten