Påfyllnadsdos 2 erbjuds alla födda 1957 och tidigare

Från 4 april erbjuder Region Gävleborg en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19 till alla födda 1957 eller tidigare.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att sänka åldern för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) från 80 år till 65 år. Ålder är den mest avgörande faktorn för hur snabbt skyddet av tidigare vaccinationer mattas av.

Tidsintervallet är fyra månader från dos 3

I Region Gävleborg innebär det att alla som är födda 1957 eller tidigare nu är välkomna att fylla på sitt skydd mot covid-19 med en andra påfyllnadsdos. Även personer med hemtjänst och hemsjukvård är sedan tidigare rekommenderade att ta den andra påfyllnadsdosen.
Tidsintervallet mellan den första påfyllnadsdosen (dos 3) och den andra påfyllnadsdosen (dos 4) är fyra månader.

– Skyddseffekten av vaccinet avtar ju med tiden, därför ska länsbefolkningen erbjudas ytterligare en påfyllnadsdos. Det ska ske rättvist så att de som har störst behov går först, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Påfyllnadsdosen minskar också risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 och risken att smittas och att föra smittan vidare.

Personer med nedsatt immunförsvar

Den andra påfyllnadsdosen erbjuds även till personer som är 18–64 år med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. För denna grupp innebär det att det blir deras femte dos eftersom de fått tre doser i sin grundvaccination. För personer med immunbrist är intervallet till den andra påfyllnadsdosen tre månader.

Även personer 18–64 år med Downs syndrom erbjuds en andra påfyllnadsdos, tidigast tre månader efter påfyllnadsdos 1.

Du som fyllt 18 – glöm inte din första påfyllnadsdos

Det pågår fortfarande smittspridning i samhället och de upphävda restriktionerna leder till att fler riskerar att exponeras för smitta. I flera länder i Europa ökar också inläggningarna på sjukhus igen.

Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att även de som tagit två doser vaccin tar sin första påfyllnadsdos (dos 3) så snart som möjligt. Tidsintervallet mellan dos 2 och den första påfyllnadsdosen är tre månader.

Information om bokning och drop-in hittar du på 1177.se/Gavleborg.