Nytt tidsintervall till påfyllnadsdos: 5 månader för alla över 18 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ny rekommendation för tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 för vaccination mot covid-19. Tiden mellan doserna ska vara 5 månader för alla från 18 år och uppåt.

Hittills har rekommenderat tidsintervall mellan dos 2 och dos 3 varit 5 månader för personer över 65 år, och 6 månader för personer 64 år och yngre.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att tidsintervallet ska vara 5 månader för alla över 18 år. Syftet med det kortare tidsintervallet är att fler ska kunna vaccineras tidigare och att regionerna inte ska behöva stå med outnyttjad kapacitet.

– Region Gävleborg ska erbjuda befolkningen en så snabb, tillgänglig och rättvis vaccinering som det bara går, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Det är därför som det nu beslutas att korta ned tiden mellan dos två och tre, vilket ju betyder att fler kan sätta sprutan i armen ännu snabbare och få ett ännu starkare skydd när smittspridningen väntas öka.

Arbete pågår med att anpassa bokningstjänsten för covidvaccinationer på 1177.se utifrån det nya tidsintervallet.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten