Nu är det enklare att boka dos 2

Region Gävleborg har förenklat bokningen av dos 2 för vaccination mot covid-19.

Region Gävleborg arbetar kontinuerligt med förbättringar kring tidbokningen för vaccination mot covid-19. Nu förenklas bokningen av dos 2.

Vid bokning digitalt via webben

Du som bokar digitalt via webbplatsen 1177.se kan nu boka dos 2 direkt efter att ha fått dos 1. 

För att boka dos 2 med rätt tidsintervall behöver du veta vilket vaccin du fått. Detta framgår av ditt vaccinationskort från dos 1, eller i e-tjänsten Journalen på 1177.se.

Vid bokning via telefon

Du som ställer dig i vaccinationskön via telefon kan boka dos 1 och dos 2 samtidigt när du blir uppringd.

 Vaccinationerna organiserades från början under en kort tid och allt blev inte perfekt från början. Men vi har kontinuerligt förbättrat våra tjänster kring tidbokningen och nu har vi också gjort det enklare att boka dos 2, både digitalt och via telefon, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Dessa grupper vaccineras just nu

Region Gävleborg erbjuder vaccination för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i befolkningen. Just nu vaccineras:

  • Du som är 80 år eller äldre (född fram till 31 december 1941)
  • Du som har hemtjänst, eller äldre i hemsjukvård
  • Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • Du som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg