Många vill hjälpa till med vaccinationer mot covid-19

Över 50 frivilliga personer har timanställts i Region Gävleborg för att hjälpa till med vaccination mot covid-19, det blev klart i slutet på januari. De som anlitats har anmält intresse via ett webbformulär som egentligen var tänkt för intresseanmälningar för att jobba i covidvården.

– Vi blev överraskade över hur många som vill hjälpa till. Många som bor i länet som har eller med sjukvårdsutbildning har verkligen uppmärksammat vår vädjan på ett fantastiskt sätt. Vi är tacksamma för alla som vill ställa upp, säger Eva Lassander som haft ett extra uppdrag att tillsätta dessa extra resurser.

Det var under våren 2020 som Region Gävleborg gick ut till allmänheten och efterlyste sjukvårdskunnig personal på tidsbegränsade anställningar. Ett webbformulär öppnades där vårdutbildade kunde anmäla intresse för att arbeta inom covidvården. Bara den första veckan kom 223 intresseanmälningar in och drygt 70 personer anställdes vid den första vågen.  

– När den andra vågen kom och vi såg att efterfrågan på extra resurser till hälso- och sjukvården ökade så öppnade vi webbformuläret igen. Vi anställde 52 personer i direkt covidvård innan jul. Vi såg också att ungefär 50 personer visade intresse för att hjälpa till med vaccinationerna, berättar Eva Lassander.

Under mellandagarna intervjuades alla som visat intresse, 34 av dem timanställdes. Efter en kontakt med högskolan i Gävle har även 18 sjuksköterskor därifrån tackat ja till att hjälpa till med vaccinationer. Webbformuläret är nu stängt för anmälningar, om behovet ökar kommer det att öppnas igen. Förutom de extra resurser som hört av sig för att erbjuda hjälp med vaccinationer finns det sedan tidigare även anställda i Visstidsbemanningen och i olika verksamheter.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som kontaktat vården för att erbjuda hjälp under pandemin och nu med vaccineringen, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

På 1177 finns aktuell information om vaccineringen mot covid-19