Janssens vaccin det fjärde som godkänts för Sverige

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har rekommenderat ett godkännande för Janssens vaccin mot covid-19, och EU-kommissionen har fattat det formella beslutet. Det är det fjärde vaccinet mot covid-19 som är godkänt för användning i Sverige.

Janssens vaccin har efter en noggrann utredning visat sig uppfylla EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning.

Vaccinet har genomgått kliniska studier med cirka 44 000 studiedeltagare, varav hälften fick vaccin och hälften placebo. Vaccinet har uppvisat cirka 67 procent skyddseffekt mot att insjukna i covid-19, och är godkänt för personer över 18 år.

De biverkningar som har upptäckts i de kliniska prövningarna har varit övergående och är relaterade till aktivering av immunförsvaret eller själva injektionen, till exempel ont i armen, feber, huvudvärk och trötthet.

Det är det första vaccinet som ska ges i endast en dos, något som underlättar vaccinationen.

– När nu ytterligare ett vaccin godkänns så ökar ju möjligheterna för Region Gävleborg att ännu snabbare erbjuda säkra och effektiva vaccineringar och skydda länsbornas liv och hälsa, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Jan Lahenkorva (S).

Det finns i nuläget inget definitivt besked om när Janssens vaccin når Gävleborg.

– Region Gävleborg har ännu inte nåtts av några definitiva leveransprognoser för Janssens vaccin, men de uppgifter som finns just nu är att det troligen sker i april, säger Jan Lahenkorva.

Mer om Janssens vaccin hos Läkemedelsverket