Förenklad telefonbokning för vaccination mot covid-19

Det har varit svårt att komma fram på telefonbokningen för vaccination mot covid-19. Återuppringningstiderna har tagit slut på morgonen och invånare har ombetts ringa igen en annan dag. Nu förenklas telefonbokningen - ett samtal räcker.

Telefonbokningen för vaccination mot covid-19 öppnades 13 januari. Antalet inkommande samtal har varit långt större än förväntat, och i kombination med det begränsade antalet vaccindoser blev det svårt att komma fram. Redan på morgonen har dagens återuppringningstider tagit slut, och övriga har mötts av meddelandet att återkomma nästa dag, eller nästa vecka.

Ett samtal räcker

Nu har telefonbokningen förenklats. I stället för att behöva ringa om på nytt när man inte kommer fram, räcker det med att ringa en gång och knappa in sina kontaktuppgifter. Då har man fått en plats i kö till bokning för vaccination och blir uppringd inom 10 arbetsdagar.

 När det finns vaccin ringer vi upp i den turordning som samtalen kommit in till vår ärendelista. Väntetiden kan bli uppåt 10 dagar, vilket beror på den begränsade tillgången till vaccin. Men på det här sättet blir det enklare för dem som inte kan boka digitalt och även för dem som hjälper sina anhöriga. Man behöver inte sitta vid telefonen varje morgon för att ringa igen och igen, förklarar Ida Kedling, verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg.

Knappa in din kommun

En annan nyhet är att den som ringer in för tidbokning ombeds att knappa in den kommun man önskar att bli vaccinerad i.

– När det finns vaccin på din ort och det är din tur, så blir du uppringd för att boka en tid. Man behöver inte åka till en annan del av länet för att få vaccin. säger Ida Kedling. 

När det gäller telefonbokning för dos 2 kommer dessa tider att prioriteras i ett eget bokningsspår för att säkerställa att alla får sin andra dos i rätt tid. 

Vaccinationerna ska ges enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Hur vet man att det är ”rätt” personer som ställer sig i kön? 

– Vid återuppringningen ställs samma kontrollfrågor som tidigare. Om en person inte tillhör en prioriterad grupp som erbjuds vaccination för tillfället, så erbjuds inte heller någon vaccinationstid, säger Ida Kedling. 

Bokningssystemet utvärderas kontinuerligt, både det digitala via 1177.se och via telefon. 

– När vi ser att något inte fungerar bra gör vi allt för att justera allt eftersom. Vårt mål är att vaccinet ska komma befolkningen till del så fort det är möjligt, och i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, säger Ida Kedling.