”Det känns fantastiskt att vi får ut vaccinet nu”

Just nu pågår det viktiga vaccinationsarbetet för fullt och stort fokus läggs på att distributionen av vaccinet fungerar i alla led. Nyckelordet för att lyckas? Samarbete.

Jessica Eriksson är apotekare på läkemedelsenheten på Gävle sjukhus. Till vardags jobbar hon bland annat med läkemedelsförsörjning till vården i Gävleborg. Sedan en tid tillbaka är arbetet med vaccinationerna mot covid-19 högprioriterat och Jessica och hennes kollega Karin Östling, apotekare, ägnar en stor del av sin arbetstid till covidvaccinationerna. Båda är med i den övergripande projektgruppen och i olika arbetsgrupper. Tillsammans med kollegerna på läkemedelsenheten har de ett stort ansvar när det gäller att i detalj planera för distributionen av de tilldelade doserna till alla vaccinerande enheter.

– Det är ett intensivt arbete att se till att distributionen av vaccinet fungerar enligt de planer som vi tillsammans har arbetat fram, säger Jessica. Eftersom all vaccinationsverksamhet påverkas av hur distributionen av vaccinet fungerar behöver vi vara med i många olika arbetsgrupper. Det ska kunna gå att beställa och få leverans på ett säkert sätt till alla vaccinationsställen, och det behövs instruktioner för hur vaccinerna ska förvaras och hanteras.

Fördelningen av doser en utmaning

Både Jessica och Karin deltar i möten med Folkhälsomyndigheten, liksom i möten med andra regioner.

– Vi får på så vis information om leveransplaner för de olika vaccinen, berättar Jessica.
En viktig del av arbetet är att utifrån uppgifter om förväntade leveranser göra fördelningar till ställen som ska vaccinera och se till att vaccinet beställs och levereras dit.

– Det är mycket samordning och planering för att se till att rätt mängd vaccin kommer till rätt ställe, konstaterar Jessica.

Vilken är den största utmaningen?

– På det stora hela är det planeringen och avsaknad av information, menar Jessica. Inte sällan kommer det sena besked och saker och ting förändras snabbt. Vi kan bli lovade att vi ska få vaccin en viss vecka, men så ändras förutsättningarna med väldigt kort varsel. Då är det bara att hugga i och planera om. Det är utmanande för alla involverade parter, inte minst för de som ska utföra vaccinationerna.

Och andra utmaningar, på en lite mer detaljerad nivå?

– Ja, när det gäller Pfizers vaccin till exempel är det en utmaning att det ska förvaras så kallt, att vi ska skicka det i kyllådor vid transport och att det därefter måste användas upp inom 5 dagar. Inget vaccin får förstöras eller slängas så det är väldigt mycket planering kring just det, för att vara säker på att allting används.

Hälso- och sjukvården är ju dessutom mycket ansträngd som det är?

– Ja, det vill jag verkligen understryka. Det är en jätteutmaning för vården att få till den här enorma vaccinationsinsatsen mitt i den pressade vardagen. Det är imponerande att det har gått så bra hittills. En stor eloge till alla inblandade!

Lagarbetet är en styrka

Hittills har arbetet med både planering och utförande gått bra i Gävleborg. Men hindren har varit flera och utmaningarna stora.

– Jag måste ändå säga att jag tycker att det har gått över förväntan. Engagemanget och lagarbetet är en styrka. Det är många personer från olika verksamheter som samarbetar tätt i våra olika arbetsgrupper. Sedan finns det några ”spindlar i nätet” som håller ihop arbetet och stöttar de som ska utföra vaccinationerna. Det känns fantastiskt att vi är igång med vaccinationerna så att vi kan slippa ha så många sjuka på sikt. Nu längtar vi ju alla efter att umgås med släkt och vänner igen.