Coronasupporten 026-15 03 00 tar frågor om vaccination

Från 18 januari bemannas Region Gävleborgs coronasupport på 026-15 03 00 för frågor om vaccinationer mot covid-19. I första hand hänvisa dock alltid till webbplatsen 1177.se.

Vid frågor om vaccinationer för covid-19, hänvisa alltid till webbplatsen 1177.se i första hand. Det är vår huvudkanal för information till allmänheten. Där finns svar på vilka som får vaccinera sig för tillfället, hur man går tillväga för att boka tid, och mycket annan information om både vaccinationer och vacciner. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

För dem som inte har möjlighet att söka information digitalt införs från och med måndag 18 januari ett knappval på "coronanumret" 026-15 03 00 specifikt för frågor om vaccinationer. Tjänsten bemannas av vårdvägvisare från Hälsotorg.

Hänvisa aldrig till 1177 på telefon i frågor som inte gäller sjukvårdsrådgivning. Belastningen blir för stor, och de som har behov av medicinsk rådgivning för pågående sjukdom riskerar att inte komma fram.