Brukare och personal i kommunal vård och omsorg vaccineras först

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat vilka som ska vaccineras först. Det blir äldre brukare samt personal i kommunal vård och omsorg.

Leveransen av vaccin samordnas med EU i övrigt och det mesta tyder på att de första doserna kommer i januari. Så fort det finns godkända vacciner skickas de ut till landets regioner.

Folkhälsomyndigheten har tidigare förklarat att äldre, riskgrupper och vårdpersonal kommer att prioriteras när det gäller vaccination. Under en presskonferens 4 december klargjordes prioritetsordningen ytterligare.

De cirka 600 000 svenskar som ska vaccineras först är

  • 82 000 på särskilda boenden för äldre
  • 150 000 personer som har hemtjänst
  • 120 000 personer som lever med någon som har hemtjänst
  • 220 000 vårdanställda inom kommunal vård och omsorg

Gemensam planering pågår

Nu pågår en inventering i samverkan med kommunerna av hur många personalvaccinationer som behövs och hur många personer inom säbo, hemtjänst och hemsjukvård som ska vaccineras i Gävleborg.

– Vi har jobbat utifrån teorin att dessa skulle prioriteras och har redan etablerat kontakt med kommuner och primärvård för gemensam planering. Vi kan i stora delar göra som vanligt, men hanteringen av vaccinet kan bli väldigt annorlunda jämfört med tidigare och vi måste ha olika planer för de olika typer av vaccin som kan komma, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Jag känner god tillit till att alla inblandade vill dra sitt strå till stacken. Vi är bra på samarbete i Gävleborg, säger Tina Mansson Söderlund.

Fria sjukresor och vaccination hemma för de sköraste

Det ska inte finnas några hinder för att bli vaccinerad mot covid-19 i Gävleborg. Förutom att vaccinationerna är gratis, kommer fria sjukresor och vaccinering i bostaden att vara två aktuella åtgärder.

– Vi har inte fått specifika instruktioner kring den medicinska säkerheten för de olika vaccinen ännu, men generellt kan vi säga att vi ska göra allt vi kan för att underlätta vaccinationen för personer som normalt har hemsjukvård, och som inte kan ta sig till vaccinationsplats, säger Tina Mansson Söderlund.

Regeringen utlovade under fredagen 300 miljoner till Sveriges regioner för att förbereda massvaccineringen.