Bokning öppen för Astra i dos 2 för vårdpersonal

Personal i vård, omsorg och tandvård som är yngre än 65 år och har fått Astra i dos 1 kan nu boka även Astras vaccin som dos 2.

Personal i vård, omsorg och tandvård som är yngre än 65 år och har fått Astra i dos 1 kan välja mellan Astra och Pfizer för dos 2.

Tisdag 27 april öppnar bokningen för vaccinationer med Pfizer, och torsdag 29 april öppnar även bokning för vaccinationer med Astra.

Det krävs ingen kod för bokning

De tider som eventuellt har delats ut internt hos arbetsgivaren tidigare för dos 2 gäller inte. Alla personalvaccinationer av dos 2, oavsett arbetsgivare, sker på någon av de allmänna vaccinationsplatserna via den digitala bokningen på 1177.se.

Logga in i den allmänna bokningstjänsten på 1177.se/Gavleborg, välj dos 2 och följ anvisningarna för bokning. Den tidigare bokningslänken för vårdpersonal är borttagen och det krävs ingen särskild personalkod för att boka vaccinationen. Tidsintervallet mellan två doser av Astra är minst 10 veckor. Tidsintervallet för en kombination av Astra och Pfizer är 12-15 veckor.

Observera att dos 2-tiderna läggs ut löpande. Om det inte finns en dos 2-tid med rätt intervall tillfället, kan du logga in igen någon dag senare.