Bokning av dos 2 för vårdpersonal öppnas tisdag 27 april

Personal i vård, omsorg och tandvård som är yngre än 65 år och har fått Astra i dos 1 kan nu boka Pfizers vaccin för dos 2. De som vill ha Astra även i dos 2 behöver vänta ytterligare några dagar innan det går att boka tid.

Tidigare besked från Folkhälsomyndigheten var att personer födda 1957 och senare som fått Astra i dos 1 ska ha annat vaccin i dos 2. Detta beslut ändrades måndag 26 april. Nu kan dessa personer välja om de vill ha Astra eller ett annat vaccin i dos 2.

Region Gävleborg har förberett personalvaccinationerna av dos 2 enligt det tidigare beslutet, och har tyvärr inte möjlighet göra ändringar i bokningstjänsten, eller lägga ut dos 2-tider för Astra i bokningssystemet på så kort varsel.

Därför kan personal enbart boka Pfizer som dos 2 från tisdagen och några dagar framåt. De som i stället vill ha Astra i dos 2 behöver vänta några dagar på ny information.

Det krävs ingen kod för bokning

De tider som eventuellt har delats ut internt hos arbetsgivaren tidigare för dos 2 gäller inte. Alla personalvaccinationer av dos 2, oavsett arbetsgivare, sker på någon av de allmänna vaccinationsplatserna via den digitala bokningen på 1177.se.

Logga in i bokningstjänsten, välj dos 2 och följ anvisningarna för bokning. Det krävs ingen särskild personalkod för att boka vaccinationen.

Folkhälsomyndigheten om Vaxzevria

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria är godkänt för personer som är 18 år och äldre. På grund av att ovanliga men allvarliga biverkningar har rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet används för personer som är födda 1956 eller tidigare, dvs. för den som är 65 år och äldre.

De personer som är under 65 år och som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, kan erbjudas en andra dos av samma vaccin om personen själv önskar det.