Avgiftsfri transport till vaccinationsplats

Region Gävleborg erbjuder avgiftsfri transport till vaccinationsplats. Det gäller personer som inte har någon möjlighet att ta sig till vaccination på egen hand, eller med hjälp av andra.

För att underlätta vaccineringen för invånarna har Region Gävleborgs politiska ledning beslutat om fria resor till vaccination vid behov, och nu finns möjligheten att ta sig till vaccinationsplatsen med en avgiftsfri transport.

Det gäller personer som inte har någon möjlighet att ta sig till platsen på egen hand, eller med hjälp av andra.

Den som vill vaccinera sig blir uppmanad att först boka tid för vaccination, och därefter ringa 026-15 03 00 med ett knappval för bokning av transport. Då kommer man till beställningscentralen hos X-trafik.

Bokning av transport är möjlig tidigast 14 dagar innan, men måste göras senast 12.00 dagen innan vaccination. Transporten avbokas på samma nummer vid förhinder.

De avgiftsfria transporterna har organiserats i en arbetsgrupp med deltagare från hälso- och sjukvården och X-trafik.

Utförligare beskrivning av avgiftsfria transporter