Astras vaccin rekommenderas även över 65 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu AstraZenecas vaccin även till personer över 65 år. Den nya rekommendationen bygger på tre studier från Storbritannien.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år.

Nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år. Folkhälsomyndigheten bedömer studierna som tillförlitliga.

Det nya beslutet innebär att Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation från den 2 februari om att begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år upphör.

Läs nyheten hos Folkhälsomyndigheten