Informationsmaterial och trycksaker

Informationsmaterial och trycksaker med information, instruktioner och rekommendationer kopplat till corona. För personal, patienter och invånare.

Enheter inom Region Gävleborg som behöver hjälp med utskrift kan kontakta serviceenhet.gastrikland@regiongavleborg.se för utskrift i A4 eller A3. Meddela enhetens budstation.

Affischer

Munskydd

Affisch Munskydd – Rätt och fel – affisch A3-format (pdf)

Affisch Munskydd – Rätt och fel – affisch A4-format (pdf) 

Affisch Munskydd – affisch A3-format (pdf)

Så använder du munskydd (pdf)

Munskydd – animerad film

Vaccinationer – hänvisningsskyltar

Information efter vaccination

Fortsätt följa rekommendationerna efter vaccinering

Stoppaffisch - gå inte in om du har symtom

Affisch för ingångar till byggnader.

Sjukhus och vårdbyggnader

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - mottagningar svenska (pdf)

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - mottagningar engelska (pdf)

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - avdelningar (pdf)

Administrativa byggnader

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen (pdf)

Håll avstånd

Affischer för utskrift:

 

Håll avstånd! (pdf)

Håll avstånd i hiss (pdf)

Håll avstånd vid köer (pdf)

Personlig skyddsutrustning

Affischen i A3 och A4 för utskrift. Ska sättas upp där personlig skyddsutrustning krävs.

Personlig skyddsutrustning - A3 (pdf)

Personlig skyddsutrustning - A4 (pdf)

Affischen i A3 kan vid behov beställas via serviceenhet.gastrikland@regiongavleborg.se.