Extra läkarundersökning på BVC vid misstänkt utvecklingsavvikelse

Om medicinsk bedömning och informationsöverföring vid handläggning av barn med misstänkt försenad psykomotorisk utveckling.

Platinadokumentet beskriver för vilka barn det kan vara befogat med en extra läkarundersökning på barnavårdscentralen (BVC). För det stora flertalet barn räcker det att, med remiss till barn- och familjehälsan (BFH) avseende utvecklingsbedömning, skicka en utskrift av Checklista Tabell Status, med data från vid Teambesök redan genomförda läkarundersökningar.

Informationsöverföring, vid utredning av barn 0-5 år med misstänkt försenad psykomotorisk utveckling, från BVC (primärvård) till Barn- och familjehälsa samt till Barn- och ungdomshabilitering – 09-559771 (pdf)