E-frikort

E-frikort är en digital hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna hälso- och sjukvården i Region Gävleborg. E-frikort förbättrar servicen till invånarna och förenklar administrationen av högkostnadsskydd och frikort för vårdgivare.

Alla vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg har själv ansvar för att registrera besöksavgifter i e-frikort.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård innebär att patienter aldrig betalar mer än 1 300 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. De som uppnått en kostnad på 1 300 kronor får ett frikort så att besöken som sker därefter är kostnadsfria.

Högkostnadsskydd för öppenvård - 1177

För att få e-frikort måste patienten ha de högkostnadsgrundande avgifterna registrerade i systemet eller kunna visa kvitton på betalda avgifter. Patienten ska vid behov få ett utdrag över de patientavgifter som finns registrerade. Sammanställningen kan uppvisas vid besök hos icke-ansluten vårdgivare eller vid sjukvårdsbesök i annan region.

Rättelser av patientavgift ska göras hos den vårdgivare som registrerat avgiften.

Region Gävleborg återbetalar inte överdebiterade avgifter för andra vårdgivare, privata och andra regioner.

Kom igång med tjänsten

Här hittar du som är privat vårdgivare instruktioner för hur du kommer igång med tjänsten för e-frikort och hur du hanterar högkostnadsskydd och frikort från och med 30 maj 2023.

Välj mellan två sätt att registrera

Privata vårdgivare kan antingen registrera patientavgifter i webbapplikationen för e-frikort eller integrera sitt kassa- eller journalsystem med tjänsten. Den digitala hanteringen förenklar administrationen kring högkostnadsskydd och frikort.

Registrera högkostnadsgrundande avgifter i webbapplikationen för e-frikort 

Region Gävleborg erbjuder webbapplikationen för e-frikort där du kan logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har frikort.

För detta krävs behörighet till e-frikort och att användaren har e-tjänstekort (SITHS-kort), ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten, se mer i avsnitt att beställa behörighet nedan.

Registrera högkostnadsgrundande avgifter via integrerat kassa- eller journalsystem

För registrering av högkostnadsgrundande avgifter kan privata vårdgivare även integrera sina kassa- eller journalsystem med tjänsten för e-frikort. Denna integration bekostas av vårdgivaren. Vid intresse kontakta er journalsystemsleverantör för dialog.

Anslut din verksamhet och sök behörighet, steg-för-steg

Beställa behörighet

Behörig firmatecknare för vårdgivaren skickar in en beställning för medarbetare som behöver tillgång till systemet. Beställning genererar samtidigt en beställning av SITHS-kort (e-tjänstekort) som behövs för att använda tjänsten.

Vid beställning finns möjlighet att ange om SITHS-kort redan finns för Region Gävleborg. Om vårdenheten inte finns med i organisationsträdet, läggs vårdenheten in i Region Gävleborgs KiX-katalog (Katalog i X-län) och HSA-ID utfärdas.

Ansök om behörighet till tjänsten för e-frikort för de medarbetare som behöver tillgång till tjänsten. Behörig firmatecknare för vårdgivaren skickar in blanketten för berörda medarbetare som ska ha tillgång till systemet, Beställning av behörighet för e-frikort – Platina id 09-760359 (pdf)

E-tjänstekort (SITHS-kort)

Utfärdande av e-tjänstekort utförs efter att beställning av behörighet har inkommit till Centralkassan Region Gävleborg. Fotografering kommer att ske på något av Region Gävleborgs kontor för fotografering och utlämning av e-tjänstekort och användare måste aktivera kortet på något av dessa kontor när verifieringskoder kommer hem. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med svensk legitimation vid fotografering och uthämtning. Uthämtningen av e-tjänstekort måste göras personligen, inte via ombud.

E-tjänstekortet och kuvertet med koder är värdehandlingar och ska förvaras som sådana. Du ansvarar för att kortet inte lämnas obevakat i din kortläsare så att någon annan kan komma åt känsliga uppgifter med din legitimation.

Det är heller inte tillåtet att låna ut sitt e-tjänstekort till en kollega.

Behörighet till tjänsten för e-frikort och e-tjänstekort behöver fortfarande beställas.

För integration av journalsystem med den digitala tjänsten e-frikort krävs att:

 1. Privat vårdgivare tecknar avtal med sin journalsystemsleverantör för kommersiella villkor.
 2. Journalsystemsleverantören tecknar i sin tur avtal med leverantör av e-frikorttjänsten, CGI, för att säkerställa korrekt agerande i förhållande till exempelvis säkerhet, hantering av data och behörighetskontroll.
 3. Journalsystemsleverantören beställer åtkomst till test och produktionsmiljö hos CGI som Region Gävleborg formellt behöver godkänna innan driftsättning.
 4. Innan anslutning behöver journalsystemsleverantören genomgå certifieringsprocess med leverantören av e-frikorttjänsten, CGI.

De system som integrerar med e-frikort är:

 • ClinicBuddy
 • Cosmic (Cambio)
 • T4 (Carestream Dental)
 • SG-X (Antwork)
 • J4 (CGM) samt sidosystemet Nötkärnan integration
 • PriComp
 • PBM – Sara
 • Webdoc (Evimeria)
 • TakeCare

Som privat vårdgivare måste du alltså ha:

 • Ett e-tjänstekort (finnas med i HSA-katalogen). Om inte e-tjänstekort finns kan det beställas av Region Gävleborg, som bekostar nya kort. Se avsnitt Beställa behörighet ovan.
 • SITHS eID Windowsklient på datorn, samt kortläsare.
  Om ditt tangentbord eller dator inte redan har inbyggd kortläsare behöver du köpa det.

Snabbguide för SITHS eID-klient och Mobil SITHS eID-klient (pdf)

Beställning av behörighet till e-frikort samt utfärdande av SITHS-kort (e-tjänstekort) görs via blanketten Beställning av behörighet för e-frikort (pdf).

Blanketten fylls i och skickas via e-post till centralkassan@regiongavleborg.se eller via post till:

Region Gävleborg
Centralkassan
-95-
801 88 Gävle

När behörighet är på plats behöver utbildningsmaterialet gås igenom.

Även vikarier som arbetar med frikort och högkostnadsskydd behöver e-tjänstekort för att kunna arbeta i webbapplikationen för e-frikort.

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att avsluta medarbetaruppdraget på enheten för personal som inte längre ska ha tillgång till tjänsten.

Kontakta Centralkassan om du har frågor, centralkassan@regiongavleborg.se eller 026-15 51 20 (8.00–12.00).

Supporten hjälper till med:

 • Beställa behörighet till e-frikort.
 • Svara på frågor om e-frikort.
 • Hjälpa till med frågor kring avgifter, högkostnadsskydd och e-frikort.
 • Endast supporten kan ta bort registreringar från alla vårdgivare.
 • Hantera utträde/återinträde och radera konton.