Obligatorisk hygienutbildning – Region Gävleborg

Obligatorisk hygienutbildning är för all personal som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg i patientnära vård. Utbildningen kräver vissa förkunskaper.

Utbildningen är ett beslut från politikerna och kommer att upprepas för all personal med 1½ - 2½ års mellanrum. Vårdhygien har fått uppdraget att utföra utbildningen samt säkerställa deltagandet.

Syfte och mål

Ge vårdpersonalen ökad förmåga att implementera den teoretiska kunskapen om god hygien i vården i det dagliga arbetet. Målet är att undvika uppkomst av vårdrelaterade infektioner och att förhindra smittspridning i vården.

Förkunskaper

Innan du anmäler din personal till utbildningen måste de ha läst/genomfört:

E-utbildning

E-utbildningen är också en del av de förkunskaper som krävs innan anmälan till obligatorisk hygienutbildning.

E-utbildning i basala hygienrutiner