Värmebölja - användning av portabla kylaggregat och fläktar

Vårdhygien avråder från användning av bordsfläkt och portabla kylaggregat med hänsyn till utbredd smittspridning av covid-19 i samhället. Vid värmebölja bör i första hand andra alternativ övervägas.

Bordsfläkt får inte användas i lokaler där sterilt gods förvaras, i samband med att sterilt material används, till exempel vid såromläggning eller i lokaler där patienter med nedsatt immunförsvar vårdas. Avrådan gäller även där risk för smittspridning av covid-19 kan förekomma så som fikarum och andra gemensamma lokaler.

Mer information finns i Vårdhygieniska rutiner vid användning av portabelt kylaggregat (AC) och/eller fläkt inom sjukvården i Region Gävleborg 09-487244.