Hudpärmen - vårdprogram

Vårdprogram hud, "Råd angående handläggning patienter med ...

Vårdprogrammen har granskats av medicinska rådgivare Hälsoval Gävleborg. 

Hudbesvär  Råd Kommentar
Acne Råd angående handläggning av patienter med acne   
Aktinisk keratos Råd angående handläggning av patienter med aktinisk keratos   
Atopiskt eksem Råd angående handläggning av patienter med atopiskt eksem - Hudkliniken  Lokalt handlingsprogram för atopiskt eksem - (barneksem/böjveckseksem) - Gävleborg
Basalcellscancer Råd angående handläggning av patienter med basalcellscancer  
Bensår Vårdprogram bensår  
Bensår - stöddokument  Råd angånden handläggning av patienter med bensår - Hudkliniken  
Dysplastiska naevus  Råd angående handläggning av patienter med dysplastiska naevus   
Handeksem  Handeksem - Råd angående handläggning av patient  Lokalt handlingsprogram för handeksem - Gävleborg
Hudbiopsier  Hudbiopsier - tips samt info från patologen   
Hudcancerprocess Hudcancerprocess   
Huvudlöss  Råd angående handläggning av patienter med huvudlöss   
Hyperhidros Råd angående handläggning av patienter med hyperhidros Extrema/överdrivna svettningar
Klåda  Råd angående handläggning av patienter med klåda   
Lichen ruber  Råd angående handläggning av patienter med lichen ruber - Hudkliniken Lokalt handlingsprogram för Lichen ruber - Gävleborg
Lichen sclerosus et atrophicus LSA (tidigare balanitis xerotica obliterans) Råd angående handläggning av patienter med Lichen sclerosus et atrophicus LSA hos män   
Lichen sclerosus i vulva  Råd angående handläggning av patienter med Lichen sclerosus i vulva Råd angående handläggning av patienter med Lichen sclerosus et atrophicus i vulva
Malignt melanom/melanom in situ i huden

Råd angående handläggning av patienter med malignt melanom/melanom in situ i huden 

 
Perioral dermatit  Råd angående handläggning av patienter med Perioral dermatit    
Psoriasis Råd angående handläggning av patienter med psoriasis   
Pustulosis palmo-plantaris Råd angående handläggning av patienter med pustulosis palmo-plantaris   
Rosacea  Råd angående handläggning av patienter mer Rosacea   
Seborroisk dermatit Seborroisk dermatit Lokalt handlingsprogram för Seborroisk dermatit - i Gävleborg
Skabb  Råd angående handläggning av patienter med skabb    
Skivepitelcancer (cSCC)  Råd angående handläggning av patienter med skivepitelcancer (cSCC)   
Skivepitelcancer in situ/Mb Bowen Råd angående handläggning av patienter med skivepitelcancer in situ (SCCIS) = Morbus Bowen   
Svampsjukdomar  Råd angående handläggning av patienter med TINEA CAPITIS  
Urtikaria  Råd angående handläggning av patienter med urtikaria   
Vårtor Råd angående handläggning av patienter med vårtor (verruca vulgaris)