Handbok - Hälsoval Gävleborg

Handbok för hälsocentraler verksamma inom Hälsoval Gävleborg. I handboken finns även information om ansökan för hälsocentraler.

Handbok 2021

Handbok Hälsoval Gävleborg - 2021 (pdf)

Handbok 2020

Handbok Hälsoval Gävleborg - 2020 (pdf)

Bilagor

Ordlista - definition av ord som används i handbok för Hälsoval Gävleborg.

Ansökan om avtal för Hälsoval (pdf)

Ansökan om godkännande för Hälsoval Region Gävleborg (pdf)

Avtal Hälsoval Region Gävleborg (pdf)

Checklista för lokaler (pdf)