Handbok - Hälsoval Gävleborg

Handbok för hälsocentraler verksamma inom Hälsoval Gävleborg. I handboken finns även information om ansökan för hälsocentraler.

Handbok 2021

Handbok Hälsoval Gävleborg - 2021 (pdf)

Bilagor

Ordlista - definition av ord som används i handbok för Hälsoval Gävleborg.

Ansökan om avtal för Hälsoval (pdf)

Ansökan om godkännande för Hälsoval Region Gävleborg (pdf)

Avtal Hälsoval Region Gävleborg (pdf)

Checklista för lokaler (pdf)

BVC

Ansökan om tilläggsuppdrag BVC (pdf)

Ansökan om uppsägning av tilläggsuppdrag BVC (pdf)