Covid-19 – Hälsoval Gävleborg

Samlad information om covid-19 för vårdgivare inom Hälsoval.

Vårdrutiner

Palliativ vård vid covid-19

Ny rutin för sjuktransporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19

Hemisolering av anhöriga till covidsjuka

Behandlingsrekommendationer trombosprofylax SÄBO

Behandlingsrekommendationer kortison SÄBO

Vägledning för behandlingsbeslut inom primärvården/SÄBO i Gävleborg under covid-19 pandemin

Läkarstöd ambulans

Rutin 03-469644 Läkarstöd-samverkan Primärvård och VO Ambulans/Akut beskriver uppdraget. Rutinen finns tillgänglig för offentliga hälsocentraler via Platina. 

Externa hälsocentraler kontaktar hälsoval@regiongavleborg.se för tillgång till rutinen.

Munskydd och visir

Skärpta rutiner för munskydd och visir vid nära kontakt från och med 22 december 2020

Information från verksamheterna inom hälsoval

Samarbete mellan Gästriklands familjeläkarjourer

Statistik covid-19

Här samlas aktuell statistik om covid-19 i Gävleborgs län.

Ekonomisk ersättning vid provtagning PCR

Ekonomisk ersättning provtagning covid-19 (pdf)