Administrativa dokument - Hälsoval Gävleborg

Administrativa dokument och rutiner bland annat: Egen vårdbegäran, Handbok Hjälpmedel, kontakttyper, Master befolkning, miljöpolicy och utbildningsuppdrag för AT/ST-läkare.

AT/ST-läkare Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag för AT/ST-läkare i primärvården.
Befolkningsregister Användarmanualer. Frågor och svar.
Direktiv Intyg m.m.
Egen vårdbegäran Rutin för hantering av egen vårdbegäran.
HES - Hälsovalets Ersättningssystem I systemet HES hanteras ersättning för hälsovalsanslutna hälsocentraler.
ID-kontroll ID-kontroll och ID-märkning - länsgemensam rutin för hälso- och sjukvård.
Journaler Journalutlämning, sammanhållen journalföring, spärrad journal.
Kontakttyper Rutiner och beskrivningar, kontakttyper och åtgärdskoder.
Listbegränsning Rutin för tillfällig listbegränsning.
Listningsblankett för utskick Listningsblanketten är i A5-format, kan vikas och passar i kuvert.
Medicintekniska produkter Användning och hantering av medicintekniska produkter.
Patientnämndsärenden Hantering av patientnämndsärenden inom Hälso- och sjukvård Region Gävleborg.
PMO PMO är ett journalsystem som stöder hanteringen av medicinsk dokumentation och patientadministration för primärvård i Region Gävleborg.
Sjukresor Om sjukresor på 1177.se och rutin för Region Gävleborg
Skyddad identitet Rutin för hantering av personer med skyddad identitet.
Sommarsamverkan Rutin för ansökan om sommarsamverkan
Tolk Information om avtal samt kontaktuppgifter för tolktjänster.
Vårdbesök på distans Skype för företag ger vårdpersonalen möjlighet att byta ut ett fysiskt vårdbesök till ett videomöte.
Vårdgaranti Information om nationella vårdgarantin.