Styrgrupp Ract/CM Gästrikland - kontaktuppgifter

FunktionNamnE-postadress
Brukarrepresentant Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gästrikland Barbro Carlestam

barbro.carlestam@gmail.com

CM:are/teamledare psykos öppenvård Gävle Elisabeth Palmeby elisabeth.palmeby@regiongavleborg.se
Vårdenhetschef psykosenheten Gävle  Anna
Sundqvist
anna.sundqvist@regiongavleborg.se 
Verksamhetschef socialpsykiatrin omvårdnad Gävle Kommun Lena
Johansson
lena.johansson@gavle.se 
Enhetschef boendestöd omvårdnad Gävle Kommun Therese 
Sahanen
therese.sahanen@gavle.se
Enhetschef boenden omvårdnad Gävle Kommun Carina Wallenborg Burefjord

carina.wallenborg_burefjord@gavle.se

CM:are/procesledare boendestöd Gävle kommun Lisbeth Hiienkoski lisbeth.hiienkoski@gavle.se
Biståndshandläggare LSS/SOL Gävle Kommun Vakant  
Vårdenhetschef psykiatrisk mottagning Sandviken Ulrika
Bolinder
ulrika.bolinder@regiongavleborg.se 
CM:are/teamledare psykiatrisk mottagning Sandviken Eva
Engström

eva.m.engstrom@regiongavleborg.se

Enhetschef socialpsykiatrin boendestöd, boenden, samsjuklighetsteam, omsorgsförvaltningen Sandvikens Kommun

Patrik
Larsson

patrik.larsson@sandviken.se

 

Enhetschef inom neuro- och socialpsykiatri, gruppbostad och sysselsättning omsorgsförvaltningen Sandvikens Kommun Ulrica
Jansson
ulrica.jansson@sandviken.se
Samordnare boendestöd Sandvikens Kommun Carola Österlund carola.osterlund@sandviken.se 
Enhetschef LSS/socialpsykiatri boendestöd Ockelbo Kommun Kristina Bird Kouva (t om 190531) kristina.bird_kouva@ockelbo.se
Enhetschef LSS/psykiatri boendestöd Hofors Kommun Hanna Lundman hanna.lundman@hofors.se