Psykisk hälsa/ohälsa

I den nationella överenskommelsen mellan staten och SKL har länets kommuner och regionen gjort ett utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa/hälsa. Handlingsplanerna innehåller analyser av befolkningens behov samt aktiviteter som kan svara upp mot dessa genom både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Målen och aktiviteterna gäller både vuxna, barn och ungdomar och med särskilt fokus på befolkningens åldersgrupper 0-24 år. Målet är att stimulera till nya initiativ mellan olika huvudmän för att på så sätt öka samverkan.

Handlingsplan 2019 - Kommuner och region gemensam (pdf)

Handlingsplan 2019 - Regionen för utveckling insatser inom området psykisk hälsa - Gävleborg (pdf)

Handlingsplan 2019 - Ungdomsmottagningar i Region Gävleborg (pdf)