Samordnartjänsten utökad

Samordnartjänsten har utökats från 50 % till 100 %. Anna Öhman delar tjänsten med Tord Fredriksen.

Under våren 2020 beslutades att samordnartjänsten skulle utökas från 50 % till 100 %. Anna Öhman fortsätter arbetet och delar tjänsten med Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se.

Tord har huvudansvaret för arbetet med brukarrevisoner. Tord arbetar fram till årsskiftet 2020/2021.