Rättspsykiatri - fokusgrupp i Gävle för dig med erfarenhet av rättspsykiatrin

Under hösten 2020 startas en fokusgrupp i Gävle där före detta patienter i rättspsykiatrin får mötas och dela sina erfarenheter och synpunkter på vården med oss och varandra.

Gruppen anordnas av det nationella projektet ”Inflytande i rättspsykiatrin” som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och syftar till ökat brukarinflytande samt att göra vården bättre för patienter och anhöriga.

Gruppen kommer att träffas två gånger under hösten (29 oktober och 12 november) och hållas under corona-anpassade former i ett litet format. Om du bor i någon annan del av Gävleborg kan vi ersätta dig för resa om du vill delta i gruppen.

Om upplägget och hur du gör för att anmäla dig

Inbjudan Gävle (pdf)

Upplägg fokusgrupper (pdf)

Kontakt

Projektledare Emelie Lundin, emelie.lundin@nsph.se,  076-698 63 45
Se även: https://www.youtube.com/watch?v=7LvUgL-KK1U