Föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg har haft sina första möten för hösten

Arrangemang som Psykiatriveckan 8-10 oktober och suicidpreventionsdagen den 10 september diskuterades och viss annan planering framåt.

Framförallt delades erfarenheter av hur ”coronavåren” påverkat medlemmar, målgruppen i stort samt föreningslivet. Mycket viktiga lärdomar och analyser gjordes som föreningarna gärna delar med sig av till kommun och region om intresse finns.

Mer information om föreningsnätverken.

För kontakta med föreningsnätverken kontakta anna.ohman@regiongavleborg.se.