Beroendecentrum för vårdgivare

Om beroendecentrum för vårdgivare och samarbetspartners.

Rutiner

Alkohol- och drogabstinens - behandlingsriktlinjer

Alkohol- och drogabstinens - behandlingsriktlinjer för minderåriga

Drogtester- riktlinjer vid beroendecentrum

LVM-bedömningar vid beroendecentrum

Läkemedesberoende och läkemedelsnedtrappning

Missbruk och beroende under 18 år

Samverkan vuxenpsykiati och primärvård

Socialstyrens nationella riktlinjer missbruk och beroende

Psykiatristöd - Stockholms läns landsting

Screening

AUDIT: Självskattning av alkoholkonsumtion

DUDIT: Självskattning droganvändning

Poängsättning och tolkning av AUDIT/DUDIT 

Hänvisa patienter rätt

Primärvården har ansvar för att förebygga missbruk och beroende av alkohol och läkemedel. Vårdgivare remitterar vid behov till beroendecentrum.

Vid behov av psykosocial behandling hänvisas till kommunernas socialtjänst.

Folder om beroendecentrum

Berondecentrum - folder I foldern beskrivs beroendecentrums verksamhet och där finns kontaktuppgifter.